Wanneer wordt acute nierfunctievervangende therapie gebruikt?

In gevallen van acute nierschade en daarmee gepaard gaande verslechtering van de nierfunctie, bijvoorbeeld na ongevallen, ernstige operaties of uitval van meerdere organen, is een continue nierfunctievervangende therapie vaak zeven dagen per week gedurende 24 uur nodig.
Hoe werkt het proces?

Hoe werkt het proces?

Het bloed wordt continu buiten het lichaam (extracorporaal) door het speciale filter geleid via een centraal veneuze katheter. Om dit mogelijk te maken, moet de natuurlijke stollingsfunctie van het bloed tijdelijk worden geremd.

In de praktijk heeft citraat zich nu bewezen als een regionaal antistollingsmiddel in vergelijking met systemische antistolling met heparine en wordt dienovereenkomstig aanbevolen [KDIGO, 2012]. Citraat werkt uitsluitend in de extracorporale bloedsomloop en beïnvloedt de bloedsituatie bij de patiënt nauwelijks. Het is daarom ideaal voor patiënten met een risico op bloedingen. Er zijn drie continue veno-veneuze procedures in gebruik. De twee belangrijkste procedures worden hieronder kort beschreven.

Hemofiltratie

Bij continue hemofiltratie (continue venoveneuze hemofiltratie, CVVH) wordt met behulp van convectie een ultrafiltraat uit het bloed gefilterd via een semi-permeabel membraan. Dit wordt geheel of gedeeltelijk vervangen door een geschikte vervangingsoplossing. Het voordeel: cytokinen en interleukinen tot 25 kDa kunnen in grotere mate worden verwijderd dan bij hemodialyse. De nier werkt op een vergelijkbare manier: hij filtert ook, de motor van de convectie is de bloeddruk. Continue hemofiltratie komt daarom het dichtst in de buurt van de menselijke nier. Het wordt in ziekenhuizen in het hele land tegen het hoogste tarief vergoed via DRG aanvullende vergoedingen.

Hemodialyse

Bij continue hemodialyse (continue venoveneuze hemodialyse, CVVHD) gaan de te verwijderen stoffen door diffusie door een semi-permeabel membraan naar een dialysaat dat buiten het membraan stroomt. De patiënt krijgt geen vervangende oplossing.

Voor beide procedures (CVVH/CVVHD) zijn veilige en goed gepubliceerde citraatprotocollen beschikbaar voor de automatische toepassing van regionale antistolling met citraat.

Wat zijn de voordelen?

Complexe werkstromen in de dagelijkse klinische praktijk en een constant tekort aan verplegend personeel leiden tot een hoge werkdruk op intensivecareafdelingen. Extracorporale niervervanging als acute therapie moet in dit spanningsveld passen. De Plasauto SIGMA, marktleider in Japan, is daarin geslaagd. Laat ons u wat werk uit handen nemen en u overtuigen van de veelzijdigheid van dit apparaat voor acute nierfunctievervanging op intensivecareafdelingen.

Wat zijn de voordelen?

Speciale kenmerken van acute nierfunctievervanging met Plasauto SIGMA:

 • snel te leren dankzij begeleide set-up met grafische ondersteuning
 • alle procedures voor acute niervervangingstherapie: CVVH pre-/postverdunning, CVVHD, CVVHDF pre-/postverdunning, SCUF
 • één CRRT-therapieset voor alle acute niervervangingsprocedures; flexibel schakelen tussen procedures, zelfs tijdens de therapie
 • vrije keuze tussen heparine- en citraatantistolling
 • een speciale pediatrische therapiecassette met een bijzonder klein vulvolume (slechts 47 ml): maximale veiligheid, zelfs voor de kleinste patiënten; geen gewichtsbeperkingen
 • innovatief balanceren met kamersysteem zonder zakweegschaal:
  • vrije en schokbestendige ophanging van de behandelvoplossingen
  • voorkomt alarmen, vermindert handelingen aan het apparaat
  • legen en weggooien van opvangzakken is niet nodig (kosten- en tijdbesparing)
 • automatische herstart van de bloedpomp na een arterieel alarm
 • hoge betrouwbaarheid
 • lange behandeltijden tot 72 uur

Wilt u meer weten over onze producten en oplossingen?

Contact opnemen
Met hartenbloed en verstand voor het leven

Plasauto SIGMA-apparatuur

Plasauto SIGMA - de marktleider uit Japan - voor continue niervervangende therapie en therapeutische aferese. Zelfs geschikt voor de allerkleinste patiënten! Of het nu gaat om citraat of heparine, of het nu ambulant of stationair is - u heeft de keuze!

Plasauto SIGMA-apparatuur