Dubbele filtratie - selectieve en veilige aferese

Als plasma-eiwitten met een hoog moleculair gewicht sterk verhoogd zijn, kunnen ze een pathogeen effect hebben en leiden tot ernstige ziekteprogressie. Dubbele filtratie is een therapeutische afereseprocedure die deze plasmacomponenten snel en gericht kan verwijderen in slechts twee stappen. In de eerste stap van DFPP wordt het plasma gescheiden van het bloed (eerste filtratie). In het tweede filter, het ER-4000 rheofilter, worden triglyceriden, immunoglobuline M, fibrinogeen en andere hoogmoleculaire eiwitten specifiek uit het plasma gefilterd (tweede filtratie). De patiënt krijgt alleen zijn eigen "gezuiverde" bloed. Vervanging van albumine is niet nodig.
DFPP voor ernstige hypertriglyceridemie (SHTG)

DFPP voor ernstige hypertriglyceridemie (SHTG)

Zeer hoge concentraties triglyceriden in het bloed van meer dan 1000 mg/dl (11,3 mmol/l) kunnen leiden tot terugkerende, ernstige pancreatitis. Lipoproteïnen met een hoog moleculair gewicht en een zeer lage dichtheid zijn bijzonder rijk aan triglyceriden. Als een verandering in dieet en levensstijl en medicatie de triglyceriden niet voldoende kunnen verlagen en terugkerende ontsteking van de alvleesklier moet worden behandeld, kan regelmatig poliklinisch gebruik van de DFPP een optie zijn.

Geselecteerde indicaties voor de DFPP zijn:

  • Hypertriglyceridemie (bijvoorbeeld bij pancreatitis)
  • Ziekte van Refsum
  • Hyperviscositeitssyndroom (ziekte van Waldenström, cryoglobulinemie)

DFPP - Gemakkelijk te implementeren

Het bloed wordt naar het eerste filter, de Plasmaflo OP plasmascheider, geleid via een shunt of een perifere punctie voor ambulante aferesesembehandeling of een centrale toegang voor behandeling in het ziekenhuis (rood). Daar wordt het plasma (geel) gescheiden van de celrijke fractie van het bloed. Dit plasma bevat hoogmoleculaire plasma-eiwitten zoals immunoglobuline M en fibrinogeen, evenals triglyceriden. Deze grote moleculen worden nu vastgehouden in het tweede filter, het ER-4000 rheofilter. Het gefilterde plasma wordt vervolgens gecombineerd met de celrijke fractie van het bloed. De patiënt krijgt zijn eigen "gezuiverde" bloed (blauw).

De hele behandeling duurt ongeveer twee tot drie uur. Albumine of andere plasmavervangende oplossingen zijn niet nodig. Voor aferese worden plasmascheiders met een bijzonder groot oppervlak van 0,8 m² gebruikt om de plasmastromen te optimaliseren.

Hoe effectief is het DFPP?

In een onderzoek in heel Duitsland onder tien chronische hoogrisicopatiënten met ernstige hypertriglyceridemie werd de werkzaamheid en verdraagbaarheid van langdurige DFPP aangetoond. Het absolute aantal acute pancreatitis en cardiovasculaire complicaties werd significant verminderd met 77% (Grupp et al., 2020).

Aanzienlijk minder voorvallen met DFPP

Aanzienlijk minder voorvallen met DFPP

Hypertriglyceride-geassocieerde voorvallen (acute pancreatitis, progressie van cardiovasculaire complicaties) in de observatieperiode voor en met DFPP (n=10).

Wat verwijdert het DFPP?

De DFPP met het ER-4000 rheofilter verwijdert efficiënt en selectief triglyceriden, grote plasma-eiwitten zoals immunoglobuline M en fibrinogeen en totaal cholesterol. Albumine blijft vrijwel onaangetast.

Wilt u meer weten over onze producten en oplossingen?

Contact opnemen
Met hartenbloed en verstand voor het leven

Plasauto SIGMA-apparatuur

Plasauto SIGMA - de marktleider uit Japan - voor continue niervervangende therapie en therapeutische aferese. Zelfs geschikt voor de allerkleinste patiënten! Of het nu gaat om citraat of heparine, of het nu ambulant of stationair is - u heeft de keuze!

Plasauto SIGMA-apparatuur